Coronavirus Covid-19

Zoals je wellicht al vernomen hebt zal ik vanaf 11 mei weer opengaan. Ik maak alleen afspraken met cliënten waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. 

Je kan geen afspraak maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door het RIVM. 

Aan de hand van de huidige richtlijnen van het RIVM kan er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende groepen patiënten:  

 • Groep 1: Personen zonder COVID-19 klachten en die niet aan de kenmerken voldoen; 
 • Groep 2: Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19;   
 • Groep 3: Personen met symptomen passend bij COVID-19, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie; 
 • Groep 4: Personen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen in thuisisolatie, of personen <2 weken genezen van COVID-19. 

Telefonisch contact  

Voordat je naar de praktijk mag komen zal ik eerst telefonisch contact met je opnemen om te controleren of jij of iemand in je omgeving COVID-19 heeft of heeft gehad. Het is belangrijk dat COVID-19 geen kans krijgt zich te verspreiden in of vanuit de praktijk. Door veilig en verantwoordelijk te werken kan de praktijk openblijven en kunnen de behandelingen blijven plaatsvinden. Samen gezond, samen sterk! 

Aanvullende maatregelen in de praktijk 

Wat vraag ik van je? 

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, maak anders een wandeling of blijf in de auto zitten; 
 • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houd ik graag beperkt, uitzondering hierop zijn kinderen tot 16 jaar met ouder/begeleider en hulpbehoevende ouderen/jongeren; 
 • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met je handen;
 • Trek schone kleding aan, kom dus niet direct vanuit je werk;
 • Graag de schoenen uit doen in het halletje, alvorens door te lopen;
 • Je krijgt van mij een desinfectiemiddel voor je handen;
 • Je temperatuur wordt gemeten bij de praktijkdeur;
 • Vervolgens krijg je een mondkapje;
 • Neem zo mijn mogelijk spullen mee en stop de spullen die niet noodzakelijk zijn, weg in je tas of jaszak;
 • Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog; 
 • Betaling vindt bij voorkeur direct plaats via een tikkie of later per bankoverschrijving.

Mijn voorzorgsmaatregelen: 

Wat verwacht je van mij? 

 • Dat ik geen ziekteverschijnselen heb;  
 • Ik geef geen hand bij binnenkomst en draag ter bescherming een mondkapje;
 • Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest; 
 • Ik ventileer de behandelkamers; 
 • Ik plan meer tijd tussen de afspraken in om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken. 

Algemene voorwaarden

Cliënten kunnen ten allen tijde kosteloos de afspraak annuleren indien: 

 • Je verkouden bent of andere klachten ervaart die op besmetting kunnen duiden;
 • Er coronabesmetting is geconstateerd bij jou of je familie; 

Deze dient gedurende 14 dagen in quarantaine te gaan. Pas nadat klachten minimaal 3 dagen weg zijn, kan een nieuwe afspraak worden ingepland. Ik informeer bij de cliënt of deze de verplichte maatregelen in acht heeft genomen en leg dit vast in het dossier.

Ik hoop op je begrip dat als gevolg van deze situatie je afspraak wellicht later plaatsvindt dan je had gehoopt.

Ik kijk er naar uit om je weer van dienst te zijn zoals je dat van mij gewend bent. 

Warme groet, 

Sylvia van Breugel

Disclaimer 

Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.